Pieter Ariens Klaver in de Schermer en Cornelis Ariens
Klaver tot Heemskerk woonagtig, zo voor haar selven als
ten deesten speciaalijk gequalificeert van Jan Ariens Klaver,
Willem Ariens Klaver en Cornelis Smit, in huwelijk
hebbende Maartje Ariens Klaver, alle wonende in de Schermer,
item van Claas Ariens Klaver, wonende tot Hoogwoudt
gelijk ook van Antje Klaver tot Akersloot woonagtig
alsmede van Dirk Dekker in huwelijk hebbende
Neeltje Ariens Klaver ende Grietje Ariens Klaver beijde
wonende tot Bergen; en laatstelijk nog van Jacob
Hildebrands, in huwelijk hebbende Grietje Ariens Klaver,
ende van Gerrit Jansze meerderjarige zoon en medeerfge-
naam van zal_r Trijn Ariens Klaver ende hem sterk
makende voor zijn drie meerderjarige zusters, beijde
wonende tot Oudorp; zijnde de voorz_ comparanten en
constituanten alle te samen nagelaate kinderen
en erfgenamen van Arie Pieters Klaver ende uit
dien hoofde eijgenaars van de na te noemen
huismanswoninge en landerijen; transporteren aan
Cornelis Sijmense Grasboer wonende in de Beemster
een huijsmans woninge met 2 kavels land etc. etc.
polder D, 8 en 9; land komt beschikbaar eind 1752, huis in mei 1753