De functie van de huid binnen het immuunsysteem


Op de facebook groep van Vaccinvrij geplaatst op 19 maart 2018.

Het is al heel vaak, en terecht, opgemerkt dat vaccinatie geen gegarandeerde - en vaak helemaal geen - immuniteit tegen natuurlijke besmetting geeft. De reden is dat bij injectie de huid wordt overgeslagen. Dokter Moolenburgh noemt dit in zijn voortreffelijke lezing uit 2012 bij de NVKP (te vinden op youtube: www.youtube.com/watch?v=X093a9NxJ-o) en geeft erbij aan dat de huid het eerste leger is dat ons verdedigt tegen besmetting, en alles in onze bloedbaan het tweede leger. Maar wat doet de huid dan? Ik was heel blij hierover concrete informatie te vinden in hoofdstuk 5 van het boek "Touching, The Human Significance of the Skin" van Ashley Montagu uit 1971. Ik zal in het onderstaande een saillant stukje uit het betreffende hoofdstuk vertaald weergeven.

Ik vond de informatie over de functie van de huid NIET in het boek "Immunologie, Het menselijke afweersysteem" van prof. dr. Jan G van den Tweel en een keur aan Nederlandse wetenschappers uit 1988. In dit boek wordt - zoals ik in een eerdere post heb toegelicht - immuniteit tegen natuurlijke besmetting verward met immuniteit tegen besmetting door injectie. Het is een goed boek met veel informatie, maar uitgesproken zwak op het punt van vaccinatie en immunisatie.

Uit hoofdstuk 5 met de titel "De fysiologische effecten van aanraking":

"De almaar opstapelende aanwijzingen dat de huid een immunologische functie heeft werden recentelijk bevestigd door een aantal onafhankelijke onderzoekers. De huid, zo werd gevonden, en in het bijzonder de buitenste laag - de epidermis - produceert een stof die immuno-chemisch niet te onderscheiden is van thymopoietine, het hormoon van de thymusklier betrokken bij het teweeg brengen van de T-cel differentiatie. T-cellen zijn verantwoordelijk voor cellulaire immuniteit. Ze worden T-cellen genoemd omdat ze, vanaf hun ontstaan in het embryo uit lymfatische stamcellen in het beenmerg, migreren (dat doet minstens de helft van hen) naar de thymusklier, waar ze opgewerkt worden tot T-cellen. Op een nog niet begrepen manier verleent de thymus immunologische vaardigheid aan de T-cellen, namelijk het vermogen om te differentiŽren in cellen die in staat zijn om specifieke immunologische functies te vervullen. Er zijn duizenden van zulke individueel verschillende T-cellen die ieder op een bepaald antigen kunnen reageren en dat vernietigen."

Ik denk dat de vaktermen niet af zullen leiden van de boodschap: onze huid is immunologisch aktief. Het hoofdstuk bevat nog vier paginas waarin het effect wordt besproken van aanraking op de aanmaak en/of het vrijkomen van hormonen en andere stoffen die een rol spelen bij het functioneren van het menselijke immuunsysteem. Ik weet niet of U hetzelfde reageert op deze informatie als ik: eindelijk is mijn nieuwsgierigheid een beetje bevredigd en heb ik enig concreet inzicht bij de uitspraak dat onze huid onze eerste verdedigingslinie is, en waarom vaccinatie waarbij de huid wordt overgeslagen misschien iets maar waarschijnlijk helemaal niets goeds voor ons kan doen.