Deel 2, Hoofdstuk 6Besmettelijke ziekten: pokken

 

From: A Guide to Health by Mahatma Gandhi. Translated from the Hindi by A Rama Iyer, M.A. Published in 1921 by S. Ganesan Publishers, Triplicane, Madres, S.E.. Translated to Dutch by A.J. (Toon) Weisenborn, PhD, for educational purposes only, without any intention to violate copyright.

 

†††† Nu zullen we overgaan tot de behandeling van besmettelijke ziekten. Die hebben een gemeenschappelijke oorsprong, maar, omdat pokken veruit de belangrijkste van hen is, zullen we daar een apart hoofdstuk aan wijden, en de overigen in een volgend hoofdstuk bespreken.

 

†††† We zijn allemaal vreselijk bang voor pokken, en hebben daar vage denkbeelden over. In IndiŽ vereren we pokken zelfs als een godheid. In werkelijkheid wordt pokken veroorzaakt, net als andere ziekten, door een ontregeling van de darmen; en het vergif dat zich in het systeem ophoopt wordt uitgescheiden in de vorm van pokken. Als deze zienswijze juist is, dan is er absoluut geen reden om bang te zijn voor de pokken. Als het werkelijk een besmettelijke ziekte zou zijn, dan zou iedereen die krijgen door zelfs maar aanraken van een patiŽnt; maar dit gebeurt niet altijd. Daarom schuilt er echt geen gevaar in het aanraken van een patiŽnt, als we daarbij maar enkele essentiŽle voorzorgsmaatregelen nemen. We kunnen natuurlijk niet stellen dat pokken nooit wordt overgedragen door aanraking, want diegene die voldoende vatbaar zijn zullen het krijgen. Vandaar dat op een plaats waar pokken is verschenen veel mensen op hetzelfde moment erdoor worden aangevallen. Dit heeft aanleiding gegeven tot het bijgeloof dat het een besmettelijke ziekte is, en dus tot de poging om mensen te misleiden tot het geloof dat vaccinatie een effectieve manier van vermijden is. Het proces van vaccinatie bestaat uit het injecteren onder de huid van een vloeistof die verkregen is door het aanbrengen van de afscheiding uit het lichaam van een patiŽnt met pokken op de uiers van een koe. De oorspronkelijke theorie was dat een enkele vaccinatie voldoende zou zijn om een mens voor het leven immuun te maken tegen deze ziekte; maar toen bemerkt werd dat ook gevaccineerde personen werden aangevallen door de ziekte, werd er als nieuwe theorie voorgesteld dat de vaccinatie na een bepaalde tijd moest worden herhaald, en nu is het regel geworden voor iedereen - al eerder gevaccineerd of niet - om een vaccinatie te halen wanneer er ook maar ergens een pokkenepidemie heerst, zodat het niet ongewoon is om mensen te ontmoeten die vijf of zes keer zijn gevaccineerd, of zelfs vaker.

 

†††† Vaccinatie is een barbaarse praktijk, een van de meest dodelijke van alle waanideeŽn die nu de ronde doen. Ze wordt zelfs niet aangetroffen onder de zogenaamde natuurvolkeren van deze wereld. De aanhangers zijn niet tevreden met toepassing bij diegenen die geen bezwaar hebben, maar streven naar invoering voor iedereen via de wet en met strenge straffen. De praktijk van vaccinatie is niet zo oud, maar dateert van 1798. Echter, in de betrekkelijk korte tijd die verlopen is zijn miljoenen ten prooi gevallen aan het waanidee dat diegenen die zich laten vaccineren beveiligd zijn tegen een aanval van pokken. Niemand kan zeggen dat pokken noodzakelijkerwijs diegenen zal treffen die niet gevaccineerd zijn, want er zijn vele gevallen bekend van niet-gevaccineerde mensen die gevrijwaard bleven van besmetting. Uit het feit dat sommige niet-gevaccineerde mensen wel pokken opliepen kunnen we natuurlijk evenmin concluderen dat zij immuun zouden zijn geweest als ze zich wel hadden laten vaccineren.

 

†††† En daarbij is vaccinatie een heel smerig proces, want het serum dat bij een mens wordt ingespoten bevat niet alleen vocht van de koe maar ook van de pokken-patiŽnt. De gewone man zou zelfs overgeven bij het zien van dit spul. Als het aan je hand komt, dan was je die stellig met zeep. De suggestie om ervan te proeven vervult ons van verontwaardiging en afkeer. Maar hoe weinigen van diegenen die zich laten vaccineren beseffen dat ze in feite dit smerige spul eten! De meeste mensen weten dat bepaalde ziekten, medicijnen en vloeibaar voedsel rechtstreeks in de bloedbaan terecht komen en dat ze veel sneller worden opgenomen in het systeem dan wanneer ze via de mond zouden binnenkomen. In feite is het enige verschil tussen injectie en het gewone proces van nuttigen via de mond dat opname instantaan is in het eerste geval en langzaam in het tweede. En toch deinzen we er niet voor terug om ons te laten vaccineren! Een rake uitspraak zegt dat een lafaard een levende dood sterft, en onze overdreven hang naar vaccinatie is uitsluitend het gevolg van de angst voor dood en misvorming door pokken.

 

†††† Ik heb en houd het gevoel dat vaccinatie een schending is van de grondregels van religie en moraliteit. Drinken van het bloed van een dood dier wekt zelfs afschuw bij mensen die vlees eten. En toch, wat is vaccinatie anders dan het tot zich nemen van het vergiftigde bloed van een onschuldig, levend dier? Het is voor godvrezende mensen beter om duizend keer het slachtoffer van pokken te worden en een vreselijke dood te sterven dan zich schuldig te maken aan zo'n heiligschennis.

 

†††† Enkele van de meest bedachtzame mensen in Engeland hebben het veelzijdige kwaad van vaccinatie diepgaand bestudeerd en er is daar ook een Anti-Vaccinatie Vereniging opgericht. De leden van deze vereniging hebben openlijk de oorlog verklaardaan vaccinatie, en velen hebben hiervoor in de gevangenis gezeten. In het kort hebben zij de volgende bezwaren tegen vaccinatie.

 

(1) De bereiding van het vaccin op de uiers van een koe of kalf gaat gepaard met ongehoord lijden van duizenden onschuldige schepsels, en dit wordt op geen stukken na gerechtvaardigd door de voordelen van vaccinatie.

 

(2) Vaccinatie doet in plaats van goed veel kwaad door het veroorzaken van vele nieuwe ziekten. Zelfs de voorstanders ontkennen niet dat er na de invoering veel nieuwe ziekten zijn ontstaan.

 

(3) Het vaccin dat gemaakt is van het bloed van een pokken-patiŽnt bevat waarschijnlijk de kiemen van alle ziekten waar hij aan leed en geeft deze door.

 

(4) Er is geen garantie dat pokken de gevaccineerden niet zullen besmetten. Dr. Jenner, de uitvinder van vaccinatie, veronderstelde aanvankelijk dat volkomen immuniteit kon worden bereikt met een injectie in een arm; toen dat niet zo bleek te zijn, werd gesteld dat door vaccinatie in beide armen het doel zou worden bereikt; toen ook dit niet effectief bleek te zijn, werd ervan uit gegaan dat er in beide armen op meerdan een plaats gevaccineerd moest worden en dat dit elke zeven jaar moest worden herhaald. Uiteindelijk werd de periode van immuniteit teruggebracht tot drie jaar! Dit alles toont aan dat dokters zelf geen goed onderbouwd inzicht in de zaak hebben. De waarheid is, zoals we al hebben gezegd, dat er niet te zeggen valt dat pokken geen gevaccineerden zullen besmetten, of dat immuniteit alleen optreedt als gevolg van vaccinatie.

 

(5) Het vaccin is smerig spul en het is dwaas om te verwachten dat het ene vuil verwijderd zal worden door het andere.

 

†††† Met deze en soortgelijke argumenten heeft de vereniging al een brede publieke beweging op gang gebracht tegen vaccinatie. Er is bijvoorbeeld een stad waar een groot deel van de inwoners weigert om zich te laten vaccineren, en waar de statistieken desalniettemin aantonen dat zij uitzonderlijk vrij van ziekte zijn. Het is nu zo dat alleen het eigenbelang van dokters de afschaffing van deze onmenselijke zaak in de weg staat, want de angst voor verlies van het grote inkomen dat zij uit deze bron verdienen maakt hen blind voor het vele kwaad dat het aanricht. Er zijn evenwel heel wat dokters die dit kwaad inzien en die vastberaden tegenstanders van vaccinatie zijn.

 

†††† Mensen die gewetensbezwaren hebben tegen vaccinatie moeten vanzelfsprekend de moed hebben om alle straffen en vervolgingen onder ogen te zien waar ze via de wet mee te maken kunnen krijgen en zonodig als eenling hun overtuiging verdedigen tegenover de hele wereld. Zij die slechts ten behoeve van hun gezondheid tegen vaccinatie zijn moeten zich dit onderwerp volledig eigen maken en in staat zijn om anderen van de juistheid van hun standpunt te overtuigen, en hen over te halen om dit standpunt in praktijk te brengen. Maar diegenen die geen uitgesproken standpunt over vaccinatie hebben of niet de moed hebben om voor hun standpunt op te komen moeten zich zonder twijfels onderwerpen aan de wetten van het land, en hun gedrag aanpassen aan de opvattingen en praktijken van de wereld om hen heen.

 

†††† Zij die bezwaar hebben tegen vaccinatie moeten des te strikter de eerder vermelde leefregels voor goede gezondheid in acht nemen; want strikte naleving van deze regels garandeert dat in het systeem de vitale krachten opkomen die alle ziektekiemen te lijf gaan. Deze naleving is derhalve de beste bescherming tegen pokken en alle andere ziekten. Als zij die bezwaar maken tegen het inbrengen van giftig vaccin in hun systeem zich overgeven aan het nog veel dodelijkere vergif van zinnelijkheid, dan verliezen zijdaarmee het recht om aan de wereld te vragen om hun kijk op vaccins te aanvaarden.

 

†††† Wanneer de pokken hebben toegeslagen is de beste behandeling de "Natte-Lappen-Verpakking" (Wet-Sheet-Pack), die driemaal daags moet worden toegepast. Dit verlicht de koorts en de wondjes helen snel. Het is echt niet nodig om olie of zalf op de wondjes te smeren. Indien mogelijk moet een pap van modder op een of twee plaatsen worden aangebracht. Het dieet moet bestaan uit rijst en vers licht fruit, en rijk fruit zoals dadels en amandelen moet achterwege blijven. Normaal gesproken zouden de wondjes door de "Natte-Lappen-Verpakking" binnen een week moeten gaan helen; als ze dat niet doen duidt dat erop dat het vergif in het systeem nog niet volledig is uitgescheiden. We moeten pokken niet zien als vreselijke ziekte maar als een van de beste middelen van de Natuur om opgehoopt gif uit het lichaam te verwijderen en de vertrouwde gezondheid te herstellen.

 

†††† Na een aanval van pokken blijven de patiŽnten enige tijd slap en lijden soms zelfs aan andere aandoeningen. Dit is echter niet het gevolg van de pokken maar van het toepassen van verkeerde behandelingen om gezond te worden. Zo leidt het gebruik van kinine tegen koorts vaak tot doofheid en zelfs tot de extreme vorm ervan die bekend staat als "kininisme". Evenzo leidt toepassing van kwik bij geslachtsziekten tot vele nieuwe soorten ziekten. En evenzo leidt veelvuldig gebruik van laxeermiddelen bij verstopping tot aandoeningen zoals aambeien. De enige juiste wijzen van behandeling zijn die welke proberen om de oorzaak van de ziekte te verwijderen door strikt in acht nemen van de grondregels voor gezondheid. Zelfs de dure soorten "Heilige As" (Bhasma) die beschouwd worden als onfeilbare geneesmiddelen zijn in werkelijkheid heel schadelijk, want hoewel ze heilzaam lijken roepen ze kwade hartstochten op en verwoesten uiteindelijk de gezondheid.

 

†††† Nadat de blaasjes op het lichaam plaats gemaakt hebben voor korstjes moet daar voortdurend olijfolie op worden gesmeerd en moet de patiŽnt elke dag een bad nemen. Dan zullen de korstjes gauw afvallen en ook de pokken snel verdwijnen, waarna de huid haar normale kleur en frisheid terugkrijgt.