Afsluitende open email aan prof. dr. Pierik.


Geachte prof. dr. Pierik,

Ik heb mij enige dagen beraden of ik Uw laatste emails nog wel zou beantwoorden. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dit te doen via deze open email. De tekst van deze email is te vinden onder www.weisenborn-boer.nl/Vaccins/Open_email_25_mei_2018.htm .

U heeft zich tegen een aantal personen en via twitter beklaagd over mijn basale fatsoensnormen. Zelf lapt U fatsoensnormen aan de lopende tweet aan Uw laars. U haalde op twitter mijn woorden onvolledig aan zodat ze deels buiten hun context komen te staan en U brengt teksten die gedeeld worden op de besloten facebook groep van Vaccinvrij zonder toestemming in de openbaarheid. Mijns inziens wordt U vanwege dit gedrag terecht geweerd van deze facebook groep.

Afgezien van Uw eerste email heb ik geen inhoudelijke bijdrage aan de discussie meer ontvangen, uitgezonderd de referentie naar het boek van Marcel Verweij, Inducing Immunity, The Regulation of Vaccination. Ik zal de onderbouwing van de werking van vaccinatie die daarin naar voren gebracht wordt toetsen aan de literatuur.

Ik heb de inhoudelijke bijdrage die ik als vervolg op de discussie met U had voorbereid geplaatst op de facebook groep van Vaccinvrij en op mijn eigen website onder www.weisenborn-boer.nl/Vaccins/Verplichte_vaccinatie.htm. Deze bijdrage kan nu door iedereen aan U worden voorgelegd met de vraag om commentaar.

Mijn volledige inbreng zal bestaan uit het weergeven in voor iedereen - van schoonmaker tot rechter - begrijpelijk Nederlands van de stand van zaken met betrekking tot vaccinatie in de wetenschappelijke literatuur. Voor mazelen en kinkhoest heb ik dat al gedaan, zie mijn bovengenoemde bijdrage. Ik zal deze weergave van expliciete referenties voorzien en de relevante paragrafen uit de betreffende artikelen via scans en vertaling toegankelijk maken. Zodra ik dit werk zal hebben voltooid en voor iedereen toegankelijk zal hebben gemaakt hangt het niet meer van mijn persoon af. Zo wil ik het: mijn woorden breng ik graag in de publiciteit maar mijn persoon wil ik daar volledig buiten houden.

Met vriendelijke groet,

Dr. Toon Weisenborn,
Nordhorn,
Duitsland.