Pasteur bewees irrelevante immuniteit na vaccinatie


Op de facebook groep van Vaccinvrij geplaatst op 19 mei 2018.

Pasteur was de grote pleitbezorger van vaccinatie: het inspuiten van verzwakte of dode ziektekiemen. Hij demonstreerde op spectaculaire wijze voor veel publiek dat vaccinatie immuniteit kan geven ... van een irrelevante soort. Nog steeds wordt ook in de wetenschappelijke literatuur de irrelevante soort verward met de relevante soort, namelijk immuniteit tegen natuurlijke besmetting. Het gevolg is dat Pasteur krediet krijgt voor wat hij NIET aangetoond heeft. Dat hij desalniettemin een productief wetenschapper was blijft onverkort waar.

In het boek Immunologie uit 1988, geschreven door Nederlandse wetenschappers (deel 12 van de Wetenschappelijke Bibliotheek) kom ik de verwarring tegen op pagina 2, zie de eerste afbeelding. In de tekst in het rode kader wordt Pasteur's experiment met besmetting met cholera bij kippen beschreven. Wat moeten we verstaan onder het woord "besmette" in de zin "... en besmette onder andere zijn gespaarde kippen met deze nieuwe stam."? En wat onder "immuniteit" in de laatste zin: "De verzwakte, avirulente cholerastam had immuniteit voor cholera bewerkstelligd."? Want hier ontstaat de verwarring.

Het antwoord op de eerste vraag vinden we in een nauwkeurigere beschrijving van Pasteur's experiment - zie de tweede afbeelding - die ik hier gevonden heb: www.animalresearch.info/en/medical-advances/veterinary-medicine/chicken-cholera . Met "besmette" wordt dus "ingespoten" (inoculated) bedoeld. Dan betekent "immuniteit" dus: "immuniteit bij inspuiting". Dit is echter de irrelevante vorm van immuniteit: als U een griepprik heeft gehaald wilt U toch niet beschermd zijn tegen personen die U willen inspuiten met het griepvirus?

Waarom besmette Pasteur de kippen niet op natuurlijke wijze? In het groene kader in de tweede figuur wordt beschreven hoe Pasteur de cholera-verwekker maakte. Hij voegde bouillon van gemalen kippenvlees toe aan het voer van de kippen. Dat veroorzaakte de ziekteverwekker in hun darmen en daardoor ook in hun uitwerpselen. Waarom besmette Pasteur de kippen niet met de cholera-verwekker via eten, drinken, inademing of een wondje op de huid? De verklaring kan zijn dat Pasteur niet alleen bekend stond als uitstekende Public Relations man, maar ook als wetenschapper die er niet voor terugdeinsde om resultaten achter te houden die hem niet uitkwamen. Ik moet me nog verder verdiepen in Pasteur en zijn werk. Ik houd er rekening mee dat Pasteur natuurlijke besmetting met cholera wel heeft geprobeerd, maar dat die experimenten voor hem onbruikbare resultaten opleverde.

Ik ben teleurgesteld in mijn collega-wetenschappers: ze hadden moeten zoeken naar onderzoek waaruit immuniteit tegen natuurlijke besmetting was bewezen - dan was er geen verwarring in hun boek ontstaan - of moeten aangeven dat immuniteit alleen aangetoond was voor besmetting door inspuiting.