Onder verplichte vaccinatie uitkomen


Op de facebook groep van Vaccinvrij geplaatst op 19 mei 2018.

Er gingen en gaan in Nederland stemmen op, onder andere in Nieuwsuur van 10 uur op 13 mei, om vaccinatie verplicht te stellen. Om hiervoor artikel 11 van onze grondwet - onaantastbaarheid van ons lichaam - buiten werking te stellen moet de regering aantonen dat vaccinatie in het belang is van de volksgezondheid. Ik zal op basis van artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften aantonen dat vaccinatie voor mazelen en kinkhoest schadelijk zijn voor het immuunsysteem en minder heilzaam dan natuurlijke immuniteit. Mijns inziens vervalt daarmee de grond om artikel 11 buiten werking te stellen voor deze vaccinaties en dus de mogelijkheid om ze verplicht te stellen.

In 1968 werd in the Lancet de ontdekking gepubliceerd dat kinderen die door erfelijke aanleg geen antistoffen kunnen aanmaken op dezelfde wijze genezen van de mazelen en daarna eveneens een leven lang ervoor immuun zijn als kinderen die wel antistoffen kunnen aanmaken. Dit betekent dat antistoffen niet de hoofdrol spelen bij immuniteit na natuurlijke besmetting, maar dat deze vorm van immuniteit zich in een dubbele jas steekt, een teken van uitstekende gezondheid. Immers, kinderen die wel antistoffen kunnen aanmaken na natuurlijke besmetting doen dat ook.

Bij vaccinatie tegen mazelen wordt het immuunsysteem geforceerd aangezet tot aanmaken van antistoffen. Daardoor wordt het immuunsysteem zover misvormd dat natuurlijke immuniteit niet meer optreedt. Dat immuniteit na vaccinatie soms maar zo'n 10 jaar stand houdt bleek toen in 1994 mazelen uitbrak op middelbare scholen in de verenigde staten met 98 % gevaccineerde leerlingen. Voor immuniteit tegen mazelen door vaccinatie is dus elke +/- 10 jaar een herhaling vereist. Tevens blijkt hieruit dat als eenmaal met vaccinatie is begonnen, de mogelijkheid van natuurlijke immuniteit - die doorgaans een leven lang standhoudt - verkeken is.

Conclusies voor mazelen: vaccinatie beschadigt het immuunsysteem voorgoed en de door vaccinatie verkregen immuniteit is inferieur aan immuniteit na natuurlijke besmetting.

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Deze bacterie maakt bij het binnendringen onder andere de stof adenylate cyclase toxine, afgekort tot ACT, aan. Deze stof deactiveert het immuunsysteem voor ongeveer twee weken; dan wordt het actief en treedt op tegen de indringer. Bij een ongevaccineerd kind werkt het ACT-spel maar ťťn keer. Bij alle volgende besmettingen laat het immuunsysteem zich niet deactiveren. Deze immuniteit houdt wellicht geen leven lang stand, maar 30 jaar is geen uitzondering. Bij een gevaccineerd kind werkt het ACT-spel elke keer weer. Omdat het onethisch is om deze eigenschap bij kinderen te verifiŽren is dit experiment met bavianen gedaan en in 2013 gepubliceerd. Daarbij bleek dat besmette dieren zo'n 40 dagen lang bacteriŽn bij zich droegen en verspreidden: de ongevaccineerden bij hun eerste en enige ziekteperiode voor 42 dagen, de gevaccineerden bij elke ziekteperiode voor 38 dagen.

Conclusies voor kinkhoest: vaccinatie geeft een marginaal voordeel bij de eerste besmetting en verstoort voorgoed de ontwikkeling van het immuunsysteem tot volledige immuniteit.

De expliciete referenties naar de wetenschappelijke artikelen zouden voor het gros van de lezers niets toevoegen aan deze bijdrage. Ze zijn, samen met de letterlijke aanhalingen uit de artikelen, te vinden in hoofdstukken 13 en 14 van het boek "Dissolving Illusions, Disease, Vaccines, and the Forgotten History" van Suzanne Humphries, MD en Roman Bystrianyk uit 2013. Er wordt gewerkt aan een Nederlandse vertaling van dit buitengewoon volledige en goed gedocumenteerde boek.

Ik laat het aan de lezer over om zijn/haar conclusies te trekken over het nut voor de volksgezondheid van verplichte vaccinatie tegen mazelen - in het BMR vaccin - en tegen kinkhoest - in het DKTP vaccin -.

Deze tekst mag gedeeld worden.

Dr. Toon Weisenborn,
Nordhorn,
Duitsland